Gang og sykkelsti E134 - Etne

Brødrene Flatebø har bygd sykkel og gangsti langst E134 i Etne. Hamre har levert gang og sykkelsti rekkverk, spilerekkverk i varmgalvanisert stål.