Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

KMD er snøhettas første bygg i Bergen. Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Byggearbeidet startet opp i mai 2015 og bygget ble ferdigstilt 30. april 2017. Hamre har levert trapperekkverk og rekkverk i oljebehandlet sort stål med håndløpere i rustfritt stål. Utvendige trapperekkverk og rekkverk i varmgalvanisert og rustfritt stål. Plattform /bro til fotostudio i varmgalvanisert stål.